Go to Top

Chân giả tháo khớp háng

Chân giả tháo khớp háng là loại chân giả được chỉ định lắp ráp cho những trường hợp cắt bỏ toàn bộ phần chi dưới qua khe khớp háng.